Proč řešit i drobné poškození co nejdříve......

24.01.2022

I z malé prasklinky se během okamžiku může stát velký problém. Na Vaše vozidlo během jízdy, ale i mimo ní působí mnoho vnějších vlivů, jako je například vítr, další odletěné kameny, kroupy, déšť, ale i nerovnosti na vozovce. Proto je vhodné i drobné poškození řešit co nejdříve po jeho objevení, dřív než nám sklo praskne celé.I z malé prasklinky se během okamžiku může stát velký problém. Na Vaše vozidlo během jízdy, ale i mimo ní působí mnoho vnějších vlivů, jako je například vítr, další odletěné kameny, kroupy, déšť, ale i nerovnosti na vozovce. Proto je vhodné i drobné poškození řešit co nejdříve po jeho objevení, dřív než nám sklo praskne celé.

Výčet závad, které bezprostředně ohrožují bezpečnost provozu, je uveden ve vyhlášce č. 341/2002 Sb. - konkrétně v § 36. Jedná se o závady v zasklení vozidla jako je prasklina větší jak 2cm ve stírací ploše či zatemnění skel nad stanovenou mez, dále v osvětlení (např. pokud nesvítí světlo na straně ke středu vozovky, nelze přepnout z dálkových světel na potkávací nebo pokud světla oslňují), netěsnost výfukového potrubí, poškození či deformace karoserie včetně vůle řízení a špatného brzdného účinku, ale také hloubka dezénu pneumatik nebo jejich rozměr a typ podle technického průkazu. 


Všechny tyto závady jsou důvodem k neschválení technické způsobilosti vozidla pro provoz na pozemních komunikacích ze strany technika stanice technické kontroly a v případě kontroly ze strany Policie ČR k uložení blokové pokuty. Tato pokuta může dosáhnout v blokovém řízení až do výše 2.000,-Kč, ve správním řízení až do výše 5.000,-Kč. Nutno podotknout, že za špatný technický stav se nepřidělují trestné body. Každopádně může policista takovému řidiči zakázat jízdu nebo přikázat řidiči přistavení vozidla na prohlídku ve stanici technické kontroly. V případě zjištění závad tuto prohlídku platí řidič včetně uložené pokuty a takováto jízda se může prodražit.

V neposlední řadě je třeba řidiče upozornit na další velmi důležitou skutečnost. Pokud bude při dopravní nehodě zjištěno, že vozidlo má propadlou technickou kontrolu nebo např. v zimním období řidič neužil zimní pneumatiky či mají pneumatiky vzorek pod stanovenou mez, pojišťovna řidiče s největší pravděpodobností zkrátí při vyplácení škody. V případě, že takový řidič bude viníkem dopravní nehody, bude po něm požadovat určitou náhradu škody. V případě škody na drahých vozidlech nebo v případě škody na zdraví se tento "regres" může vyšplhat až do astronomických částek.

Motorové vozidlo a jeho technický stav je jedním z faktorů, které mají vliv na vznik dopravní nehody. Proto mějte, prosím, tuto skutečnost na mysli a věnujte svému automobilu alespoň základní péči, která nespočívá pouze v jeho umytí.

Pro rychlé řešení poškození skel na jakémkoli dopravním či pracovním stroji volejte
tel.: 603 300 263 - Zdeněk Konečný.